Re: Re: Re: Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Vy jste začal blábolit o deflátoru a měně kryté zlatem, tak dokložte fakta.
Já jen projevuji kritické myšlení a nechci věřit vašim domněnkám a chci abyste doložil fakta.

Přidat nový příspěvek