Sofistikované metody předchozích a současných komunistů

Jiří Šrámek | 11.02.2018

Jenom připomínka. V roce 1948 a dále docházelo k převodu soukromého vlastnictví všeho druhu do správy státu a do užívání organizací v socialistickém vlastnictví. Mého dědu označili za kulaka v roce 1952 a začali užívat téměř vše pro blaho obce a státu. Na komunisty ukradených věcech a nemovitostech bylo vybudováno občany nové Československo. Po šedesáti letech se historie opakuje. Současné elity za pomoci velmi sofistikovaných nástrojů, jako je například stavební zákon kradou nemovitosti a majetky i poctivě pracujících lidí prostřednictvím územních plánů. Co bylo vybudováno z ukradeného, včetně sociálních jistot bylo následně opět rokradeno po roce 1989. A nyní opět není z čeho brát, tak se opět sahá tam, jako před šedesáti léty. Rozdíl mezi předchozími komunisty a současnými komunisty spočívá v tom, že předchozí komunisté majetky ve většině případů pouze užívali. Na katastru zůstalo vše stejné. Dnešní komunisté si vynucují předkupní právo a vyvlastnění. Dlužno dodat, že to nebyli a nejsou jenom komunisté, ale i jiná sebranka různého druhu. Takže když to shrnu po dvaceti letech, kdy jsem se vrátil ke kořenům předků, tak dvacet let bojuji za svá práva vlastnit majetek, podnikat na něm, pečovat o přírodu a chránit pole, lesy a přírodu. Musím konstatovat, že se nic za ta léta nezměnilo, systém je stejný okrádat a okrádat. Když tedy minulé a současné elity věděli, že nám to zase ukradnou, tak nám to neměli vracet. Byli bychom mnozí ušetřeni zbytečného trápení.
Jiří Šrámek

Přidat nový příspěvek