Re: Re: článek je hybridní blábol

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Pane Rosomak, problem je v tom, že koruna nebyla konvertibilní, tedy nebyla volně směnitelná. Stát před rokem 1989 si potřebné peníze natisknul a více neřešil. Nehodnotím, jestli to bylo dobře nebo špatně.

Nyní máme zcela jiný peněžní systém a všechny peníze vznikají jako dluh. Neznám v kapitalismu jiný zůsob, než že by peníze vznikly jako dluh. Proto jsme i zadlužení a opět nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, to by bylo na zcela jinou a velmi rozsáhlou debatu.

Proto srovnávat tyto dva peněžní systémy je zcela irelevantní. Můžeme jedině srovnávat výkonnost tehdejší ekonomiky a současné ekonomiky. Dále pak strukrutrální složení tvorby HDP apod.

Co se týče výkonu v přepočtu výkonu na tvorbu HDP jsme na tom nyní zhruba stejně jako před rokem 1989, což tedy nic moc, za třicet let bych očekával posun.

Na druhé straně se značně proměnila struktura, už nejsme zemí převážně s těžkým průmyslem, kerý ničí životní prostředí, značná část tvorby HDP se přesunula do lehkého průmyslu, kde dominuje výroba automobilů a násobně povýšil sektor služeb.

Nechci příliš zabředávat, opravdu by se o tom dalo psát hodiny a hodiny. Jen chci opět připomenout, že článek je typická hybridní hrozba, jejímž prvotním cílem je rozeštvávat obyvatelstvo proti sobě. Taková hrozba je vesměs velmi účinná, jelikož obyčejní lidé nemají ekonomické znalosti a povědomí o makroekonomice a neumí zhodntit věci objektivně. Ten, kdo takové hybridní hrozby tvoří je si tohoto velmi dobře vědom, to nejsou žádné náhody.

Opět mne velmi zaráží, že takové hybridní hrozby vycházejí právě na leva-net. Šíření takových článků bude mít vždy jen objektivně katastrofické důsledky.

Přidat nový příspěvek