Re: přepočet inflace kumulativně

инг. франтисек Неварил | 11.02.2018

Můžete nějak relevantně doložit, že koeficient deflátoru je nyní 14,5?
Nebo je to jen vaše domněnka?
Můžete relevantně doložit průměrný plat a medián z roku 1989?
Můžete relevantně doložit průměrný plat a medián z roku 2017?

Přidat nový příspěvek