Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 12.02.2018

Opatrenie tzv. "ŽIDOVSKÝCH KVÓT" je jednoznačne v súlade s celkovou spoluprácou s predstaviteľmi pôvodných foriem judaizmu a zamerané práve na ich podporu.

Hlavne v ich internom tvrdom dlhodobom boji s niektorými najmä sionacistickými sektami. Sme si vedomí, že sa dotyčné kriminálne organizácie budú snažiť o.i. práve tento bod znova proti všetkým ostatným zneužiť. Preto treba pri jeho prípadnej aplikácii obzvlášť dôsledne rozlišovať medzi jednotlivými spoločenskými javmi, tohto fenoménu sa týkajúcimi. Ostatne sme to tu už dostatočne neraz rozoberali.

Ak sa však podarí v najbližších rokoch a mesiacoch dotlačiť dotyčné zločinecké kruhy k celkovému dlhodobému výraznému obmedzeniu svojich kriminálno-teroristických aktivít, je možné, že tieto tzv. "ŽIDOVSKÉ KVÓTY" nebude nutné zavádzať.

T.j., ak interné problémy judaisticko-židovských kruhov nebude musieť za nich samych znova riešiť demokraticky naladená verejnosť, ak chápete, kam mierim Dan..
..aby sme to tu celé znova nerozpisovali

Je to inak dosť podrobne popísané tu na stiahnutie aj v publikácii KSB MV II. a v jej vysvetlivkách ohľadom variánt aplikácie tohto bodu v rámci EÚ.

Je to proste veľmi vážny faktor demokratizácie celej EÚ.
Teda, keď je vám jasné, zmocnenci akých známych štruktúr okupujú kľúčové posty administratívy EÚ. Internej i externej.

V uvedených a sprievodných materiáloch sú popísané aj postupy, metodiky ohľadom ochrany občanov a demokratického zriadenia pred ďalšími kriminálnymi organizáciami globálno-fašistického a finacistického typu, infiltrovanými do EÚ a iných spoločenských organizácii včítane OSN.

Bolo by utópiou myslieť si, že môžeme riešiť akékoľvek globálne problémy, bez súčasného riešenia tejto otázky.
Toľko k rámcu a teraz poďme ďalej ku konkrétnym problémom-výzvam-príležitostiam, ktoré tu v diskusii aktuáne rozoberáme..

Přidat nový příspěvek