Antimanagement a my

Přemek | 09.02.2018

Dokážeme řídit s pokorou a vědomostmi v úctě k názorům nejen podřízených? Dokážeme potlačit své ego a naslouchat svému svědomí a názorům našeho okolí? Dokážeme podnikat poctivě? Byl bnych rád za Vaše poznatky a odpovědi. Můj názor vychází ze samostudia a ostré konfrontace s managementem v učebnicích. Poslední informačně obsažnou knihou o řízení byly Parkinsonovy zákony, od té doby jde o pouhé více či méně od reality odtržené bezcennosti. Můj animanagement vychází z naslouchání zkušenějším a z konfrontace všech vyslovených názorů s realitou. Proto říkám, že manažer nemůže mít vysoký, natož nejvyšší plat v podniku, protože on je ve svém rozhodování zcela závislý na informacích, jež dostává a sám je vyhledává. Nejlépe placeni mají být ti, kteří tvoří to, co znamená udržitelnou produkční prosperitu splňující kvalitativní parametry. Proč drancovat zdroje, když lze mnohé produkty používat opakovaně nebo je opravit či modernizovat? Proč neustále stavět nové stavby místo rekonstrukcí těch stávajících? Jsem nezaměstnaný, ale nežebrám o almužnu na Úřadu práce, protože je mi ctí připravovat reformy, jež tuto zemi vymaní ze spárů parazitů a umožní každému, aby se rozhodl, zda bude prospívat celku a tím i sobě nebo zda se odsoudí svým konáním na úkor jiných.

Přidat nový příspěvek