Re: upresnenie

ľudo | 07.02.2018

Výraz teória je zo starogréčtiny(hél.dial.koiné)
a po slovensky znamená "pozorovanie".

T.j., nejaký do príslušnej miery abstrahovaný model riešenia čo najširšej skupiny situácii, preverovaný praxou, praktickým použitím (gr."techné").

Testy KSB/DVTR bežia vyše 25 rokov
= viac ako 1 generáciu
Jej príprava trvala ďalšiu generáciu (od 70.rokov 20.stor)
počas predchádzajúcej časti studenej(informačnej) vojny.

Teda:
Odkaz-snaha o sumarizáciu skúseností toho najlepšieho z býv. režimu(a ďalších pred ním), spolu i s analýzou jeho chýb.

Kto sa nepoučí, je odsúdený na infernálne kolo-kruh opakovania chýb. Kedysi aj tzv. dedičný "hriech" chybných(tendencii vývoja objektívnej reality už neadekvátnych) stereotypov-zvykov predkov.

ľudovo:
"Zvyk je železná košeľa - i ochrániť, i utopiť môže"

Přidat nový příspěvek