manna-žer :)

ľudo | 07.02.2018

V kvalitnej organizácii vedú dvaja rovnocenní..
a nieto ich vidno..riadi sa sama..cez infopole
(modern: corporate identity..the projected soul,
collective subconscientiousness,
where everybody automatically ..what to do.. knows).

KONCEPCIA-STRATÉGIA-TAKTIKA

Sun-tze:
"Stratégia bez taktiky je najdlhšou cestou k víťazstvu,
avšak taktika bez stratégie je len chaosom pred porážkou."
Prečo však pred národom o Koncepcii mlčal? :)
Viď moderne:
tzv. "Hodnotový manažment"

Přidat nový příspěvek