antislovanská výchova ...

sveluado | 22.01.2018

Na Sloviensku máme tzv. Hviezdoslavov Kubín:
Minuloročný bol pre mňa veľmi zaujímavý:
1syn sa naučil básničku od Ľ. Štúra, kt. bola dosť jednoduchá a chcel sa naučiť ešte nejakú nad rámec a vybrali sme si básničku v Rusínčine: ,,Vyškolená učiteľka" mu riadne vyčistila žalúdok, : ako si to dovoľuje, čo stým sledoval..atď...
2hému synovi som vybral básničôčku: Michal Chrástek: Všeslovania: Všetci sme Slovania tam od sňažnej Tatry
Rus, Poliak, Illyr, Čech: to sú naši bratri!
Hej píše nám to Kollár, Šafarík i Mláden;
Hej Slovanstvo nezničí na tom svete žiaden! ....
No a v tejto chvíli ho zastavila a hovorí mu: Tak s týmto by si na Kubín nemohol ísť, to by sme mali všetci veľký problém...


Přidat nový příspěvek