Re: Re: Re: Re: Vytesat ta slova do kamene

ľudo | 21.01.2018

Žiaľ sú i takí..

ZLO sme si tu definovali neraz.

V skratke: Ide odklon od optima.
(Symbolicky moderne: film Transformers - Optimus Prime vs. autoboti.. viď aj symbol Cube, atď. a pod.)
Optimálnej evolučnej trajektórie z pohľadu Vis Maior.

Pre dostatočne inteligentného sociopata totiž môže prinášať jej brzdenie, či vychyľovanie isté dočasné hédonistické akoževýhody na úkor "zvyšku" populácie.

T.j., žijú z nešťastia spoluobčanov ako upíri.
Zo životov ostatných a ich nedostatočného naplnenia.
Napr. tak, že dotyčný strávi väčšinu svoho života úplne zbytočne ako otroci v modernom koncentračnom lágri-fabrike.

To, že niektoré organizácie, firmy vymýšľajú pre kurzy(teambuildingy) na zakázku eufemizmy a celé rozsiahle psy-technológie ospravedlňovania zločinov mannažerov pred samým sebou, aby umlčali i zvyšky vlastného svedomia, je vec druhá..

Kaźdé dieťa má od narodenia zmysel pre dobro a zlo.
To vám potvrdí každý seriózny psychológ.
Jednou z prvoradých úloh vládnucej skryto-otrokárskej koncepcie je to v dieťati čo najskôr udusiť.
(Podobne, ako aby najneskôr do 2.-3. triedy ZŠ znenávidelo školu a vzdelávanie celkovo, čo je veľmi komplikovaná úloha, keďže dieťa sa prirodzene veľmi chce učiť a je zvedavé..)
Najlepšie, aby sa slepo riadilo zákonmi formulovanými vo svojej previazanosti korporátnymi pseudoprávnickými oddeleniami.
Teda vychovať nie
A) Človeka - tvorcu -sTrojcu,
B) konzumenta, čo si chce vybrať..zombidementa

Dnešné tzv. právo tak žiaľ bolo postupne degradované
na formu talmudistiky, ak chápeš podstatu, rolu a ciele talmudu v tzv. biblickej kultúre.. teda voči otrokom (gojim).

Talmud v tejto podobe je zasa formou degradovaného judaizmu,
pozbaveného jeho humanistických ideálov.
Samozrejme i Talmud by však bolo možné odmínoovať.
Čo snáď postupne i samotní slušný z judaistov aj urobia,
bo je to v prvom rade ich robota..zodpovednosť.

My SK/CZ..i Európania celkovo máme zasa iné povinnosti-príležitosti voči globálnej civilizácii..
No to by bol už ďalší dlhší náväzný DiaLog.
..navyše do nemalej miery zasa raz opakovaný

Přidat nový příspěvek