Re: Vytesat ta slova do kamene

ľudo | 21.01.2018

1) Nikto nie je absolútne neomylný.
Okrem toho, ktorého v tzv. náboženstvách volajú Bohom.
T.j., ak naozaj existuje.
Aspoň podľa tohto modelu (KSB/DVTR)

2) Snažil som sa len bližšie, presnejšie osvetliť rámec pojmu "odpustenie"

3) súhlas

ad liberalisti, a presnejšie tzv. neoliberalisti:
Išlo len o aktuálny príklad z praxe života spoločnosti.
Nič viac, no i nič menej.

ad Frederico Corleone:
V čom konal podľa teba správne a v čom už menej?

"Oko za oko, zub za zub" môže byť v hbšom zmysle predsa i odozvou systému, resp. "supersystému".
Ľudovo: "Ako sa do hory volá, tak sa Zhora ozýva"
(A nemusí ísť o Hóra..:)
Ak si bližšie Pravde, nemusíš si ruky špiniť,
skôr len dotyčného opatrne upozorniť.. v dobrom.

Přidat nový příspěvek