Ahoj

Pologramotny | 13.01.2018

K tej poslednej otázke. Ak môžem. Nemyslím si, že pán Pjakin je samoľúbi a namyslený.

Preblém však vidím v tom, ako to pôsobý. On v podstate hovorí, že tým zakrýva ľútosť. A v tom vidím problém.
Ľútosť by sa ale u emocionálne vyrovnaného človeka vyjadrovať ľútosťou, aby to nepôsobilo zavádzajúco. Alebo by sa k tomu malo, ako on sám hovorí, pristupovať bez emócii. V opačnom prípade dochádza ku skresľovaniu predanej informácie.

Bolo by dobré si uvedomiť, že základnými prvkami riadenia zo strany GP, alebo inak....
Sú to strach a nádej, ktoré sú základnym prvkom manipulácie ľudským vedomím.

Ak svojimi emočne nevyladenými vyjadreniami skresľujem informácie môžem tak vyvolať u človeka strach a ovplivniť jeho voľbu.

Napríklad strach s nezaplatenej hypotéky a živorenia vedie človeka k tomu, že sa snaží dostať na lepšiu pozíciu, aby mal viac a nebol úplne dole. Tam kde ľudia umierajú hladom.
Strach z národa je to čím GP drží v rukách vlády štátiv vo svojich rukách.
Strach s národa a nádej, že im pániček dá nejaké to teplé miesto v novom svete. Tak trebarz pristúpia na vlnu migrantov, ktorá zmetie národ či štát.
Ale čo ten nešťastný národ, ktorý žije v neustálej neistote a strachu. Trpí dôsledky "chybných" politických rozhodnutí ľudí ktorý takisto nemajú moc na výber. - (Aspoň nie z pohľadu svojho chápania, ktoré je ovplivnené strachom alebo poctmi, ako je vina alebo pocit zlyhania, ktoré prekrývajú napríklad hnevom, alebo sebavedomosťou a až arogantnou istotov svojho i keď konania).
S ich pohľadu majú ronakú voľbu, ako človek ktorý pod tlakom hypotéky (životná neistota) bude pracovať aj v nevhodných podmienkach, alebo za večší kúsok chleba na "lepšom" mieste bude robiť špatné veci, aby neskončil tam dole. Tak to radšej urobí aby mal aspoň niečo. Tak človek napríklad posiela svoje dieťa na VŠ i keď následky následky nespôsobilích rozhodnutí týchti tzv. Vzdelaných ľudí znáša vo svojom živote. Tak odsudzuje seba i svoje deti na takýto život.
-rovnako tak aj človek vo vedení činí rozhodnutia pod strachom toho že ten kto ho priviedol ku korytu ho od toho koryta odtrhne a predhodí rozhnevanému davu.)


Povedzme že Hrubými...a tvrdými Vyjadreniami napríklad na adresu športovcov, ktorých povedzme "život" postaví pred takú náročnú voľbu, akú musia učiniť Ruský športovci.
Nevhodnými vyjadreniami Ich v podstate staviam pred voľbu činenú pod nátlakom.
Nech sa rozhodnú akokoľvek. Ak bojujeme za to isté. Tak Ich voľba by nemala byť vynútená strachom s toho, že ak sa podľa nejaký vyjadrení rozhodli zle. Tak by túto voľbu nemali činiť zo strachu, že ak sa rozhodnú chybne, tak ich naša spoločnosť odvrhne, ako nejakých parchatov.
A to najme nie v tedy ak sa jedná o to pod a to sa ospravedlňujem ale súdiť človeka na základe toho pod akým kusom handry vystúpu na nejakej politickej šov. To naozaj nebudem. Treba si uvedomiť, že štát sa o ľudí moc nestaral pretože bol na kolenách.
Preto sa nejedná o ľahkú voľbu.

Dopredu nejak "označiť" človeka ktorý má učiniť je vyvýjanie nátlaku s cieľom ovplivniť jeho voľbu aby sa rozhodol tak ako považujem za správne a vyhol sa tak posmeškom atď...

Přidat nový příspěvek