Re: Příval cizího kapitálu

Přemek | 10.01.2018

Autor jako pozorovatel a příslušník kulturní části lidstva neříká nic, co by samo o sobě bylo hrozbou. Kapitál je totiž velmi široký pojem a zahrnuje i lidskou složku, to za prvé. Za druhé, představa, že se v zemích tradičně islámských vybuduje díky přílivu peněz a tvůrčích idejí kulturní společnost vědomých lidských bytostí, které si poradí s nehostinností přírodních podmínek nekonfliktně s biosférou, je i náš úkol, nejen jejich. Bojem doktrín mírový rozvoj kulturnosti jaksi zajistit nelze, takže se musí postupovat obezřetně a začít tím, že místo nákupu předražených materiálních statků se šejkové a jejich nástupci mohou naučit své finanční zdroje věnovat na obecné blaho zvýšení kulturní úrovně směrem k lidské psychice. Pročpak se to asi v RF celkem daří a jinde je to problém? Jako Slované si musíme uvědomit, že sebevědomí pramenící z národně kulturní identity založené mimo jiné i na složitém mentálně stimulujícím jazyku obsahuje i vůli podpořit sebevědomí jiných národů a lidí na bázi lidské důstojnosti. nelze elitářsky lpět na specifické terminologii a pak se divit, že lidé nemají základní vůli se učit novým a pro ně nesmírně potřebným věcem. proto i zde používám co nejvíce běžné terminologie, té, kterou vládnou i na Etonu, mají-li se v řízení socioekonomických systémů dobře orientovat. Kéž by to zdejší obecenstvo plně obsáhlo svými vědomostmi :)

Přidat nový příspěvek