Islam

A.D. | 09.01.2018

je používaný ako zbraň.Nie je reformovateľný,nakoľko nejde o náboženstvo,ale o zhubnú ideológiu.Aj tam,kde vládne "tolerentný" Islam vládnu prísne,tvrdé zákony,akási "Šaríja light",čo je v príkrom rozpore so základnými ľudskými potrebami,aj Pjakin tvrdí,že ide o antiľudskú,anticivilizačnú doktrínu.Veď preto si ju "elity" GP aj vybrali,ako nástroj na rozloženie homgenizovanej a civilizovanej Európy.Reformovať Islam s hypotézou popísanou v Koráne je nemysliteľné-ide o expanziu Islamu do celého sveta,ohňom a mečom,neveriaci sú "podľudia",ktorí v lepšom prípade platia poplatky a sú vystavený represiám,aby sa moslimami stali,v tom horšom je uplatňovaný zákon,že kedže sa podľa Koránu všetci ľudia rodia ako moslimovia" a vieru zavrhli,je správne ich zabiť.Islam má na "reformu" jedinú šancu a to reformátorov-lenže,reformátori sú v jeho radoch okamžite zabíjaní ako "diabli".Ako sa dá reformovať nereformovateľné?Overtonovo okno..

Přidat nový příspěvek