Re: Re: SOLFEGGIO FREKVENCE

těch frekvencí je povícero, ale jsou skvělé | 08.01.2018

solfeggio frekvence
výborný popis:
http://poutnicicasem.blog.cz/1701/tajemstvi-solfeggio-frekvenci
doporučuji:
https://youtu.be/fVgWbLUkgY4
Solfeggio Frequency 528 Hz DNA Repair "Hymn to St. John the Baptist" for Meditation and Healing

Zde je šest hlavních "solfeggio frekvencí" s dominantním druhem pozitivní atributace:
396 Hz - navozuje osvobozující stav od viny a strachu,
417 Hz - stimuluje schopnost rychlejšího a efektivního rozhodování a přizpůsobení se změnám,
528 Hz - stimuluje velmi pozitivní účinky v oblasti lidské DNA (procesy sekvenčních oprav),
639 Hz - harmonizuje mezilidské vztahy,
741 Hz - stimuluje intuici a pomáhá nalézt správná řešení v klíčových životních situací,
852 Hz - napomáhá návratu k "duchovnímu řádu".

Frekvence "432 Hz" je také známa jako "Verdiho A". Jde o alternativní tóninu, která je matematicky konzistentní s jedním ze základním kmitočtů Vesmíru, jež podporuje projevenou formu Života. Hudba, která je primárně postavena na frekvenci "432 Hz", vysílá příznivou léčebnou energii

V současné době má "solfeggio škála" celkem sedm vzestupně přiřazených pomocných slabik (Do - Re - Mi - Fa - So - La - Si). Ovšem původní originální rozsah byl tvořen šesti unikátními slabikami tohoto druhu - (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Slabiky této stupnice byly převzaty z již citovaného "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" - viz doporučená skladba

Více zde: http://www.dosvetla.cz/odkazy/terapie-hudbou/

Přidat nový příspěvek