super vec

Perun | 08.01.2018

Tak zaujímavý prístup.

Aj v starých školách rôzne po svete venovali hudobnej výchove väčšiu pozornosť, známe sú aj názory na to napr. Pythagora či Platóna.

Tam niekde je smer, ktorým by sa aj naše súčasné školstvo malo uberať. Na úkor napr. matematiky, a aj matematiku následne spojiť s hudbou, ako to robil napr. ten Pythagoras. No len to by sa aj celá spoločnosť musela zmeniť, lebo dnes takéto zameranie "nie je praktické". (ako napr. angličtina či počítačová gramotnosť, teda školstvo ako výroba biorobotov a nástroj odľudšťovania).

Přidat nový příspěvek