Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 10.01.2018

Materiálny nosič je oplátka. Hostia - to je už po konsekrácií.
Duša sa nekŕmi cez telo. Oplátka nie je určená ako pokrm tela a duše, ale ide len o materiálny nosič, formu, v ktorej, po konsekrácií sa nachádza Ježiš v duchovnej forme.

Či duši nestačia Božie slová ? Myslím, že nestačia, pretože je rozdiel, či duša prijme Božie slová, alebo prijme samotného Boha v hostii.
Obrad Eucharistie nie je rituál v zmysle, ako sa ten termín chápe, ale ide o sviatosť...

""Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Práve tento výrok vytrhnutý z kontextu može nevedomým evokovať ten dojem rituálu a kanibalizmu, ale v skutočnosti ide o iné. Eucharistia znamená, že sa ľudská duša jej prijatím zjednocuje s Bohom v láske, ktorý v podobe hostie prichádza do tela človeka...Ježiš je v duchovnej forme, nie je možné ho konzumovať žiadnym štýlom pripomínajúcim kanibalizmus...

Dám ti vzdialený pozemský príklad. Až si bol niekedy zamilovaný, tak si sa túžil čo najbližšie priblížiť k dievčaťu a vtedy si mal pocit života, láska sa ti znásobila, chcel si ju vidieť a byť jej nablízku, ale nechcel si ju zjesť ako kanibal. Podobné je to s Eucharistiou, ale tu ide o dušu človeka, o ktorú má Ježiš záujem a miluje ju, až žije podĺa jeho príkazov...

Alebo iste chápeš, že keď si zamilovaný je rozdiel, keď počúvaš telefonicky dievča, ktoré máš rád a rozdiel, keď si jej nablízku. to je rozdiel kvality lásky..

Kanibalizmus sa aplikoval buď ako potrava, v prípade rituálneho ,ako žratie obetí, napríklad srdca, šlo o poveru, že zjedením srdca alebo masa zabitého nepriateľa daná osoba získa jeho silu...
Dodnes to niektoré primitívne kmene takto chápu.

Rituálny kanibalizmus spájať so sviatosťou Eucharistie je buď nevedomosť, nechápavosť o čo tu ide alebo zámerná manipulácia a dehonestácia sviatostí Katolíckej Cirkvi.

Přidat nový příspěvek