Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 10.01.2018

Presne to si napísal.
Totiž si sa priamo vyjadril o mne, že som kryptosatanista. A to preto, že som mohol poznať pravdu o kresťanstve z KSB, alebo iných materiálov, ktoré ty uznávaš za správne a napriek tomu som zostal katolík, čo verí na Eucharistiu a Ježiša ako Bohočloveka.

Je to tu :

"Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry."

Z toho sa dá úplne kĺudne vyvodiť, že u teba je každý katolík kryptosatanista, pokiaľ má k dispozici podĺa teba všetky potrebné názory a nevyvodí z toho závery...

To je sektárske uvažovanie. A je protikresťanské, pretože správne závery, ktoré má kresťan vyvodiť sú podľa teba len také, ktoré ty uznávaš, v tomto prípade také, ako sú v KSB, kde sa za pseudokresťanstvo pokladá viera kresťana, že Ježiš je Bohočlovek a viera vo sviatosti...

A rovnako tvoj názor na Cirkev, že ide proti Božiemu zámeru, že prekrútila Ježišove posolstvo nie je nič iné ako tvoj subjektívny pohĺad na problematiku a vobec nevieš, či máš v tomto pravdu.
Tvoje názory na kresťanstvo, názory KSB na Ježiša nie sú totiž istinou, ale len subjektívnym pohĺadom a nikdo ti nedáva právo značkovať satanizmom, to čo tvojim názorom nesedí.

To by som mal potom ja rovnaké právo nazývať kobistov, že sú satanisti a rovnako teba, pretože som ťa upozornil na tvoje omyly v kresťanstve, ale ty si to ignoroval..

Přidat nový příspěvek