Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sirka | 07.01.2018

<i> Zkus udělat i jen zápočet na základě informací, které neodpovídají názorům tvého profesora. </i>


Pri nalepšej snahe tejto vete nerozumiem. Profesor nemá mať názory, napr. vo fyzike materiálov, či matematickej analýze, ale skúšať učivo.

Ďalej: Na Vš dostaneš "informácie" na vrátnici, kde ti podajú informácie o koľkej sa škola zatvára a kde sa nachádza aula č.4. V samotnej aule sa však "informácie" nepreberajú, tam sa preberá a vysvetľuje učivo. Napr. sa tam preberá a vysvetľuje dôkaz nejakej matematickej vety. Takýto dôkaž nájdeš aj v skriptách, kde je v záhlaví uvedený ako DôKAZ, nie ako INFORMáCIA.
"Informácia o dôkaze" potom hovorí nie o samom dôkaze, ale o tom, kde tento dôkaz môžeš získať, resp. ho naštudovať, napr. na strane 56.
Informácia nie je poznanie.

Neviem čo sa tu znažíš dokázať, ale treba rozlišovať medzi javmi a ich vysvetleniami. Ani jav ako taký, ani vysvetlenie javu ako také nie je informáciou v pravom slova zmysle. Samozrejme ak slovo "informácia" používaš v metaforickom básnickom zmysle nič proti tomu. Aj básnik povie, že vietor sa zasmial. Básnik si však nenárokuje na presnosť.

Přidat nový příspěvek