Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 06.01.2018

Július,
ak je niečo skryté, ťažko to môže niekto uznávať. Uznávať, znamená vedome sa stotožňovať. Ak je v nejakom učení ukrytý satanizmus alebo kanibalizmus, a prívrženec toho učenia o tom nevie, nevidí to, tak ako to môže uznávať?
Uznávať to môže, len ak sa mal možnosť o tom presvedčiť, zbadať to, a aj napriek tomu sa s takým skazeným učením stotožňuje...

Defekt=chyba v myslení, neznamená poškodenie mozgu, ako to naznačuješ, ale môže iba znamenať, že daný človek používa neadekvátne alebo povrchné vzorce myslenia, prípadne je posadnutý a emočno-slepo dôveruje nejakému tvrdeniu (najmä ak to robí príliš excitovane)

Hox ti vracia tvoje usvedčenia naspäť, pretože ich logicky nevedomky skresľuješ. Myslíš si že klame, lebo tvoja logika je veľmi široká a trochu povrchná. No on neklame, len trvá na presnom význame toho, čo povedal.

Přidat nový příspěvek