Re: Re: Doplnenie

ludo | 03.01.2018

Dnešné "mainstrímové" tzv. kresťanstvo je spolu s tzv.judaizmom produktom, žiaľ podľa mnohých príznakov rovnakej záujmovej skupiny sociopatov.
(nebavíme sa teraz zámerne o ich pravdepodobných pôvodných verziách..)

Zdrojom oboch týchto podstatou ateistických ideológii(dnešný islam je samozrejme nemenej ateistický a asociálny) je biblia. Áno, ide umelo absurdne spojený Nový so Starým Zákonom, no to je znova ďalšia z náväzných tu toľko diskutovaných tém..

Aby sme teda príliš neodbáčali, pozornosť nerozptyľovali:
Preto bol prijatý úzus, nazývať tento projekt projektom BIBLICKÝM.

..zároveň sa tak preventívne zabraňuje podobným nedorozumeniam, ako keď si niekto pletie marxizmus s komunizmom..atď.. t.j., aby sme operovali s čo najpresnejšími pojmami a minimalizovali zbytočný interpretačný rozptyl, končiaci neraz nekonštruktívnymi konfliktami, pričom majú obe strany často rovnaký cieľ..

Přidat nový příspěvek