Re: Biblicky projekt

jardob | 03.01.2018

Ak chceš tvrdiť, že niečo vzniká z ničoho, potom by si mal mať najprv presne zadefinovaný pojem "nič". Bez definície "nič" nemá zmysel hovoriť o "tvorení z ničoho" vo filozofickej rovine.

Ak je Boh všetko, čo existuje, potom nemožno tvrdiť, že tvorí "z ničoho", lebo On je všetko čo jestvuje. "Nič" by muselo existovať ako "čosi" mimo Neho, čo je hlúposť. Z "ničoho" môže tvoriť len vtedy, ak to "nič" je čímsi, čo je tiež Jeho súčasťou, len nie je presne špecifikované.

Ak chceš dávať "tvorenie peňazí" (vrátane úžery) eticky na rovnakú úroveň ako "tvorenie ako také" (t.j. vznik a vývoj Universa), potom by bolo dobré sa zamyslieť na zmyslom existencie ako takej (to jediné môže dať odpoveď, v čom je rozdiel).

Přidat nový příspěvek