Re: Re: Re: Doplnenie

Pico bello | 02.01.2018

Hodnoť si, čo len chceš bigot, pardón, bigos...:)
Čo je Pentateuch, alebo Tóra?
V čom sa líšia od Starého zákona, hokej, ktorý je zámerne vsunutý do "kresťanskej" biblie?
Úžas, ako niektorí "kresťania" nevidia a nepočujú hlas "židovský"... starších bratov, ako nám tvoji RKC pápeži hovoria. -)

Přidat nový příspěvek