Kto je ako Boh

NamiR | 09.01.2018

Daný článok sa snaží samotnou Bibliou, respektíve jej časťou vyvrátiť alebo potvrdiť určité tvrdenia. Toto je bežná prax. Avšak, katolícka cirkev, ktorá považuje Bibliu za základný kameň, má okrem Biblie aj tzv. Tradíciu - koncil v Trente o tom píše - Cirkev sa riadi Bibliou a Tradíciou, sú rovnocenné. A taktiež každý koncil vydáva tzv Dogmy, ktoré upresňujú a objasňujú poznanú pravdu. Iba Bibliou a jej výkladom sa riadia všetci protestanti a vieme, že ich výklad nie je správny. Veď dajme teoreticky na jednu úroveň Katolícku Cirkev a napr. Svedkov Jehovových - obidve učia to isté, ale nad svedkami sa každý iba usmeje, proti Cirkvi ale bojujú všetci. Keď je teda Cirkev taká neškodná a neužitočná, prečo proti nej všetci bojujú? A ďalšie, nie je možné argumentovať iba jednou časťou Biblie. Biblia je celok. Apoštol Pavol hovorí v jednom v svojich listov: "...ak Kristus nevstal z mŕtvych, som ten najposlednejší a najúbohejší z ľudí... " avšak hneď dodáva, "..ale on z mŕtvych vstal a ja očakávam aj moje vzkriesenie..". A toto je tá hlavná otázka. Čo je po smrti. Je to koniec, alebo tam niečo je? Je mnoho hnutí, najmä ezoterika, ktoré šíria rôzne informácie a aj na tie Biblia odpovedá, tuším je to Izaiáš "... choď teda teraz za svojim veštcami a príveskami a čarami a nech ti oni pomôžu, ak ešte žijú...". No a potom tie informácie že Cirkev zneužívala svoje právo atď, nuž skúste si každý odpovedať, odkiaľ mali právo králi na kraľovanie nad územím. Kto je pôvodca tohoto práva? Aj na to Cirkev odpovedá, treba len hľadať. A keď pôjdeme až tak ďaleko, že dokonca spochybníme Kristovo Božstvo, čo spochybníme ďalšie? Že muž nie je mužom? (to sa už stalo). Čo sa stane keď odstránime poslednú autoritu? Nastane anarchia a boj každého z každým. Prekvapenie ale nastane, keď tá Autorita príde naspäť. No a taktiež v Biblii máme na to obrazy. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý odcestoval; Nebeské kráľovstvo sa podobá správcovi... atď.

Přidat nový příspěvek