Polemika.

Pavol2 | 07.01.2018

Je potrebné rozoznávať, čo povedal Ježíš pred ukrižovanim a po ukrižovaní. Pre neho to bola skúška v ktorej obstál aj so svojou matkou. Až po zmrtvichstaní mohol povedať: Daná mi je všetká moc na na nebi aj na zemi..... Kto chce vedieť viac, nech si prečíta veľdielo od Márie Valtorty, Evanielium, ako mi bolo odhalené. Tieto žabomyšie vojny boli dávno predpokladané a množstvo dalších proroctiev pre túto dobu. Tieto knihy nie sú obľúbené u veľkej časti katolíckej hierarchie.

Přidat nový příspěvek