Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Pe-tri | 05.01.2018

Ahoj Luxi,

předem velký dík za tvoji ochotu, vyhovět mé prosbě. Jsem přesvědčen, že tvůj příspěvek zužitkují prakticky všichni čtenáři, ať už si z něj vezmou cokoliv. A že je co brát o tom nelze úspěšně pochybovat.
Ptáš-li se pak mne, jak ve světle tvé interpretace hodnotit Julkův příspěvek, potom musím připustit, že v tomto světle se skutečně jeví jako nesourodý guláš uvařený ze vzájemně jen těžce kompatibilních komponent. Nicméně pokud bychom přistoupili k interpretaci/přetlumočení Julkova příspěvku z jiných východisek, poznatků, nabytých přesvědčení či imperativů (nechci napsat předsudků, protože v potaz beru jen přemýšlivé lidičky, kteří jsou ochotni and schopni přehodnocování), potom by to už jako nepoživatelný guláš dopadnout nemuselo. Ukazuje se tedy, jak podstatné a přímo rozhodující je to, co každý z nás už má ve své psychice zapsáno a akceptováno, protože to tvoří docela tvrdý filtr či síto, kterým prosévá myšlenky druhých a co mu tedy tímto sítem projde jako zrno a co jako pleva. Tvé síto tedy vyhodnotilo většinu Julkových názorů jako plevy, jiné síto by tam zajisté zase našlo zrno v převaze. To je objektivní fakt. Každý se tedy může na tomto příkladu jakoby otestovat, jak na tom je se svým vlastním sítem.

Závěr?

Za sebe ti mohu jen opětovně poděkovat. Na tomto příkladu je zcela zřetelné, jak v podstatě lehké to má každý, kdo chce s lidmi manipulovat a udržovat je v nevědomosti, omylech či lžích navzdory tak široké informovanosti, která je dnes díky internetu k dispozici. Netřeba manipulovat s fakty a skutečnostmi, stačí manipulovat s interpretačními síty. Jedny a ty samá fakta tak vedou k mnoha nesprávným/zotročujícím závěrům a úsudkům.

Ještě jednou díky za čas, který jsi této osvětě věnoval a opětovně ukázal na klíčový význam metodologie rozlišování.

P.

Přidat nový příspěvek