Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sai Baba a iní

Hox | 04.01.2018

Kromě "proroctví" Izajáše, na které narážíš, je v Bibli další proroctví, které je s ním neslučitelné:

„Počíhejme si na spravedlivého, k ničemu nám není, jen se protiví našim činům a vytýká nám prohřešky proti Zákonu, viní nás ze zrady na našem vychování.
13Honosí se, že došel poznání Boha, a sám sebe nazývá Hospodinovým služebníkem.
14Stal se obžalobou našeho smýšlení, je nám na obtíž i jenom na něj pohledět,
15protože jeho život se nepodobá životu druhých a jeho chování je úplně odlišné.
16Má nás za zvrhlé a vyhýbá se našim cestám jako nečistým. Blahoslaví smrt jako konečný úděl spravedlivých a vychloubá se, že jeho otcem je Bůh.
17Pohleďme, zda jsou jeho řeči pravdivé, a přezkoumejme, jak to s ním nakonec dopadne.
18Jestliže spravedlivý je Božím synem, Bůh se ho ujme a vytrhne ho z rukou protivníků.
19Vyzkoušejme ho tupením a mučením, ať poznáme jeho mírnost a přesvědčíme se o jeho trpělivosti.
20Odsuďme ho k potupné smrti, zda dojde zastání, jak říká.“
21To zamýšleli, ale důkladně se zmýlili, neboť je zaslepila jejich špatnost.
22Nepoznali Boží tajemství ani nepočítali s odměnou za zbožnost a neuvážili, jaké odplaty dojdou bezúhonné duše.

nyní srovnej s informací z koránu: "a neukřižovali ho, jen se jim to zdálo".

To první je napsáno stovky let před Kristem, to druhé stovky let po Kristu, jako připomínka, obnova informace.

Přidat nový příspěvek