Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

Tajomstvo svatej Trojice a jej výklad nepochádza z antropomorfizmu alebo panteizmu, ale z evanjelií, vrátane naznačenia v SZ.
To, čo napísali evanjelisti v NZ je to, čo ich učil Ježiš Kristus.
A boli ochotní za to aj zomrieť, pretože tomu verili.

Zbytok, čo píšeš sú len tvoje manipulácie, kde sa snažíš bez dokazov dokázať, že učenie o Trojici je blbosť, len na to nemáš patričné argumenty.

Mimochodom Trojica sa dá pochopiť minimálne čiastočne aj na základe prírody.
Voda je v III skupenstvách, pevnom, kvapalnom a plynnom. V každom takom skupenstve má inú formu a aj určité iné vlastnosti, ale podstata sa rovnako nemení, podstata je to, že ide o vodu H2O.

Rovnako Boh je len jeden, ale má 3 Božské osoby, ktoré sa v rámci jednej podstaty - teda božiej prejavujú s určitou odlišnosťou, pričom podstata zostáva stále rovnaká.

Přidat nový příspěvek