Re: trojjedinosť

Pe-tri | 04.01.2018

Jste docela blízko. Za sebe doplním úvahu takto:

Trojjediný Bůh je primárním autorem/tvůrcem všeho a jako takový produkuje pouze myšlenky. Aby se nám to nepletlo, pojmenujme si jej Bůh Duch. Aby se tyto jeho (jakékoliv) myšlenky (výdechy a nádechy Boha Ducha) byly schopny realizovat/materializovat/diferencializovat, obsahuje primární myšlenka Boha Ducha, maje právě tuto realizace na mysli, princip funkčně v tvůrčí posloupnosti nedělitelné souhry tří aspektů. 1.aspekt, známý jako Bůh Otec je vyzářením/výdech myšlenky primární, tvůrčí myšlenky (tvořící světy) v externí formě (tedy mimo Boha Ducha existující) myšlenky, že právě tento 1.aspekt bude základem/zdrojem/vládcem/otcem všeho dalšího stvořeného. Fyzikálně si lze tento 1.aspekt - Boha Otce modelovat jako Velký třesk a s tím související vznik prvotních mlhovin. Prvotní tvůrčí posloupnost (výdech), se ve druhém kole projevila ve vzniku 2.aspektu diskutované triády a to vznikem Boha Syna. Bůh Syn je produktem Boha Otce a v tvůrčím principu představuje aspekt/složku, která strukturuje prvotní energii do funkčních kosmických/energetických struktur, tedy reprezentuje/zodpovídá za energetickou/tedy zdánlivě hmotnou složku tvorby. V tvůrčí posloupnosti však chybí ještě jeden aspekt. Dalo by se říct, že zatím zde máme pouze prostředky a vůli k tvorbě., Co nám chybí ? Chybí nám ředitel celého tvůrčího procesu, zdroj myšlenek ohledně toho, jak (do čeho) se mají potenciální energetické struktury konkrétně strukturovat, zhmotňovat. A právě tento řídící 3.aspekt je znám jako Bůh Duch Svatý (neplést s pojmenováním celé triády - Bůh Duch).
Rekapitulace:
Trojjediný Bůh = Bůh Duch - svým dýcháním (Big Bangy, evolucí a involucí, Dechy Brahmy) tvoří a ničí světy. Nedýchá však žádné hmotné či energetické substance, ale myšlenky !!!
Bůh Otec - 1.aspekt/složka triády, reprezentuje všemu vládnoucí princip Boha Ducha, protože vše je dechem/myšlenkou Boha Ducha, nic mimo neexistuje a nic jeho dýchání nemůže vzdorovat.
Bůh Syn - 2.aspekt triády, reprezentuje energetické/hmotné struktury (ve skutečnosti ale mentální struktury), vědomím tvorů vnímané jako vesmír, světy, sféry atd.
Bůh Duch Svatý - 3.aspekt triády, reprezentuje řídící složku tvůrčího procesu/principu. V tvorech se projevuje jako vědomí/inteligence.
A v tomto smyslu je úkolem nás všech, pochopit, porozumět tomu, že vše je z principu/povahy jen částí myšlenky Boha Ducha a v tomto smyslu jsme jen částí jeho Myšlenky a v tomto smyslu je vše jen Mája. A život je mentální hra Boha Ducha, ve které jde o to, v jakém stavu se stihneme k Bohu navrátit (v jakém stavu nás vdechne) před jeho dalším výdechem. Když ve stavu OK, v jeho dalším výdechu budeme v jeho hře povýšeni (individuální stav si trvale neseme ve své vlastní osobní signatuře).
P.
ps. Konsekvence ohledně principiálního rozdílu mezi časovostí dýchání Boha Ducha a časovostí dějů/procesů obsažených v jeho myšlenkách/světech - za domácí úkol:))

Přidat nový příspěvek