Re: Re: trojjedinosť

Július | 04.01.2018

To je tvoj výklad a pohĺad.
Slovom Božím sa označuje Ježiš Kristus a ten nie je materiálny svet, ale Bohočlovek, 2 božská osoba.
Duch svatý je 3 božská osoba.

Tvoje názory, sú len názormi ,ktoré si prijal a opierajú sa o autorov KSB a nie o Bibliu, a NZ.

Sú to viacmenej len ďalšie gnostistické názory. podobné ,ako v ĺubovoĺnej náboženskej sekte.

Přidat nový příspěvek