Re: Sai Baba a iní

Vašek | 03.01.2018

Ježíš Kristus byl mučen a umřel na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Takto o tom svědčili důvěryhodní očití svědci. Někteří z nich to později zapsali a jejich svědectví si dodnes můžeme přečíst.

Svědectví o tom však nebyla jen od křesťanů, ale i od Židů a Římanů.

Celých následujících tři sta let pro tuto pravdu křesťané umírali.

Přidat nový příspěvek