Avsak i vy lide jste a ne bohove

Tony Clifton | 02.01.2018

Už nebylo o čem mluvit. Rozsudek přečetl cařihradský patriarcha: "Jeroným z Prahy, mistr svobodných umění, avšak pouhý laik, je onou shnilou ratolestí, o níž praví Kristus: Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude jako ratolest a uschne. Protože se Jeroným navrátil k svým bludům jako pes ke svému vývratku, svatý koncil vyhlásil a vyhlašuje, že řečený Jeroným bude vyvržen jako shnilá větev, jež je suchá a mrtvá, a prohlašuje a vyhlašuje jej za kacíře a znovu upadnuvšího v kacířství, exkomunikuje jej, proklíná a odsuzuje."

Církev odsuzuje, ale církev, ehm, netrestá.... Jeroným je odevzdán světské moci.... Pacholci přinášejí vysokou papírovou čepici pomalovanou červenými ďábly. Jeroným na nic nečeká, hází svůj biret mezi preláty a sám si potupnou čepici nasazuje: "Náš pán Ježíš Kristus byl korunován trnovou korunou. Já za jeho místě a z lásky k němu rád ponesu tuto čepici."

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/198-schuzka-avsak-i-vy-lide-jste-a-ne-bohove--180920

Přidat nový příspěvek