trojjedinosť

AKatarína | 02.01.2018

Trojjediný Boh je pre mnohých ťažko pochopiteľný pojem. Neviem aký postoj majú k otázke trojjedinosti iné "cirkvi", ale podľa pravoslávneho učenia Otec nieje "totožný" so Slovom (vtelené Slovo je Syn) a Duchom. Slovo a Duch nestvorení existovali s Otcom v jednote a od Počiatku. Otec, Syn a Duch sú trojjediným Bohom.
To čo Ježiš vraví je, že nieje Otec ani Duch. Keďže je Synom Otca, je to to isté ako by sa stotožnil s Bohom (pozor nie s Otcom). Aj preto bolo židovstvo v tých časoch tak pobúrené.

Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
(Jhn 5,18)
-Tu je podnet na zamyslenie: prečo je Syn Otca rovný Bohu.

Z článku mám dojem, že za Boha považujete jedine Otca, ale Boh je trojjediný, nieje to "len" Otec, je ním Slovo aj Duch.

Přidat nový příspěvek