Славянское прошлое Египта - Slovanská minulost Egypta

Klimša K. | 22.12.2017

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/---------------------------------------------------slovanska-minulost-egypta.html

V roce 1250, když polovina světa podléhá "Tatarskému chánu",mamelučtí Kozáci vládnou v Egyptě až do roku 1517, pak od roku 1517 do roku 1585 jejich moc nahrazuje vláda Istanbulu (Grada). Od roku 1585 se Mameluci - Kozáci znovu dostali k moci v Egyptě a vládli tam až do roku 1798, kdy Napoleon napadl Egypt.
V roce 1811 kozáky - Mameluky vyřezali Britové, podle názoru Britů, jako očistu terénu z "nadbytečné slovanské populace". Historie Egypta se uměle, značně prodlužuje o tisíce let dozadu, všechno se děje tak, aby paměť kozáků Egypta byla vymazána v myslích dnešních slovanských národů.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry.2/

Přidat nový příspěvek