Re: Re: Re: psychotrockizmus (abstraktní pseudohumanizmus)

M.C. | 20.12.2017

To jsou dva různé problémy.
Jedna věc jsou represe vůči důstojnickému sboru, které sice v absolutních číslech vypadají hrozivě, alespoň pro člověka zvyklého uvažovat v evropských počtech, kdežto RA (resp. DRRA) byla řádově něco jiného a v procentuálním vyjádření to tak hrozně nevypadá.
Můžete uvést jmenovitě ty popravené maršály a generály?
A aspoň u maršálů uvést jejich osobní a profesní charakteristiky?

Dále by mě zajímal zdroj té poslední informace. To bude nějaká ptákovina. Když si vezmu jakoukoliv divizi těsně před válkou, tak většinou má velitel generálskou hodnost, minimálně je to plukovník. Na brigády bych se musel podívat.

Zřejmě se ti velitelé na tom kursu sešli právě proto, aby jim doplnili chybějící vzdělání potřebné pro řízení vyššího typu jednotky. Tento problém ale nebyl způsoben represemi, ale praktickým zdvojnásobením počtu divizí v RA v letech 1939-41.
Ani přes veškerou zvýšenou a zrychlenou přípravu kádrů jich nebylo dost a proto byli z táborů propuštěni skoro všichni velitelé, kteří nebyli mezitím popraveni nebo nezemřeli, aby důstojnický kádr doplnili. Bohužel okolnosti už nedovolily provést náležité secvičení všech jednotek, kde i vojáci byli mix starých zkušeňáků a zelenáčů, protože nové jednotky se vytvářely tak, že se jedné stávající odebrala polovina zkušených vojáků a důstojníků, vytvořila se nová jednotka a do obou byl stav lidí doplněn nově povolanými vojáky a důstojníky ze škol. Právě kvůli nezkušenosti velké části nižšího velitelského sboru byla zavedena praxe direktivního řízení shora, což by v podmínkách vlastní bojové iniciativy zas tak nevadilo, ale v podmínkách, kdy si bojovou iniciativu urval a udržoval protivník to byl průšvih. Ještě větší průšvih byl v tom, že i takovéto polozkušené jednotky byly v létě 1941 většinou rozbity a vojáci zabiti nebo zajati. Potom už byly do boje vrhány jednotky s ještě nižším stupněm bojové přípravy. Proto ty výsledky vypadaly tak jak vypadaly. Těch důvodů bylo ale mnohem více. Například naprostý nedostatek vojenských map.
Proto také bitvu o Moskvu a o Stalingrad rozhodly divize stažené z Dálného východu a ze Sibiře. To nebylo jenom zimním vybavením a zvykem bojovat v zimních podmínkách, ale hlavně tím, že tyto divize měly více času na přípravu a na secvičení. To je na delší rozbor.

Přidat nový příspěvek