Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kam směřují stíny kolem Kolji?

ТаuRus | 06.12.2017

Vy sami, svoji závislosti na Pjakinovi, vnášíte sem rozkol a nutíte nás konfrontovat s Pjakinem. Přitom, naším cílem je s Pjakinem spolupracovat. Existuje princip konceptuálního řízení "prediktor -korektor", který vychází z předpokladu, že jeden člověk není neomylný a může se dopouštět chyb. Proto existuje tandemový princip řízení, kolektivní. Kdy jeden člověk nezohlední všechny aspekty řízení, druhý na ně poukáže. Na stejném principu funguje i GP, protože je úspěšnější.
Nejde zde o konkurencí názorů, ale o jejích doplnění a korekcí chyb - více hlav, víc ví.
A jen v diskuzí, ve které jsou zohledněný všechny argumenty, se můžeme přiblížit k objektivnější pravdě.
Ale ta diskuze se nemůže zvrhnout do principu "mluvicí hlava Pjakina a jeho žáci", což zde na každém kroku prezentujete.

Přidat nový příspěvek