Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyplata

M.C. | 04.12.2017

Vysvědčení dostane každý z nás tam nahoře, tam nám naši pozemskou misi vyhodnotí a obodují, podle výsledku potom budeme pokračovat.

Hox se vám snaží vysvětlit, že on a spol v tomto případě s Pjakinovou interpretací nesouhlasí a v článku popisují jak to vidí oni a proč.

Pjakin je velmi chytrý a znalý člověk, ale není to Bůh všemohoucí ani neomylný. Ani se ze sebe nesnaží neomylného dělat, naopak opakovaně zdůrazňuje, aby každý myslel vlastní hlavou, osvojil si
příslušné znalosti a používal je sám ku prospěchu svému a svého okolí. On akorát prakticky ukazuje, jak a k čemu tyto znalosti používat, poskytuje svůj pohled na věc a zároveň dělá KSB reklamu.
No a v tomto případě Pjakin vidí věci svým způsobem, který nám sděluje. Nemám možnost kontrolovat podle originálu, jestli je ten překlad přesný nebo došlo vůči originálnímu výkladu k nějakému významovému posunu.
On nemá v hlavě hokej, ale občas se taky nepřesně vyjádří nebo přeřekne. Taky je na něm vidět vliv sovětské válečné propagandy a má určité nedostatky v podrobnostech evropských dějin. Tady je to vidět na dost diskutabilním tvrzení, že britské a americké jednotky utíkaly před oddíly Hitlerjugend.
Jednak byli členové Hitlerjugend spolu s veterány první světové začleňováni do jednotek nazývaných Volkssturm a dále, tyto jednotky byly nasazovány v době, kdy už anglo-americká vojska překročila hranice Německa a v té době už nebyl důvod utíkat. Posledním německým pokusem na západní frontě byl protiútok v Ardenách, po jeho skončení se bránili ještě na linii Rýna a po jejím prolomení už Němci spíš ustupovali a vzdávali se. Kde se sešla nějaká skupina fanatiků, tam se bránili, ale tím už jenom zdržovali postup vpřed, rozhodně před nimi nikdo neutíkal.
Možná k tomu došlo někde v nějakém místním boji, ale nebyl to obecný jev a není korektní to takto paušalizovat.

Přidat nový příspěvek