Spletl se Pjakin?

Nikdo | 04.12.2017

Nepovažuji termín "splést" za přesný, protože člověk jeho úrovně se podle mne už neplete není to možné, nicméně míra přesnosti nemůže být 100% a řekněme tedy, že u Pjakina je míra přesnosti velmi vysoká.

Nenašel jsem v čem by se mohl splést nebo tedy být nepřesný. Řekl, že chlapci a jejich rodiny byli placení, ale to neznamená, že byli placení za to, aby vědomě škodili Rusku, byli pouze zneužiti. Podle mně dostali nějaký příspěvek od té organizace a takhle jsem to pochopil při poslechu videa.

A je tohle nepřesné? - cituji úryvek Pjakina
Tito školáci… Ano, oni přijeli za peníze, za peníze německého fondu, který jim zajistil i tu možnost tam vystoupit. Ten fond má uložen konkrétní politický úkol, na který jsou vyčleňovány peníze a on ho plní.

Ta organizace je přeci financovaná i německou stranou.


Osobní poznámka:
Nedůvěřuji Němcům, míněno německým elitám, ani trochu. U mně jsou na stejné úrovni jako Turecko, když budou moci bodnou Vám dýku zad a nehledě na to, že jsou pod silným vlivem USA státních elit. Co je to za fond, který má usmiřovat a v rozhodující chvíli je přes něj veden tak silný úder - zrada v přímém přenosu. A nevěřím mnoho ani Němcům jako národu, považuji je za stádovité a příliš si usnadňující život posloucháním autorit (přemýšlení bolí, poslouchat je lehké) a příliš sebevědomé se sklonem k nadřazování nad ostatními a tak z nich schopný vůdce snadno udělá všeho schopnou armádu. Německou duši dobře vystihl Puškin v povídce Piková Dáma (Herman). A potvrzují to rodové zkušenosti ze Sudet, kdy dobří sousedé po příchodu Hitlera začali okamžitě nad Čechy ohrnovat nos a to v lepším případě, ale nějaké vzácné výjimky byli, ale moc jich nebylo. Dále Němci se údajně stydí, což by bylo dobré, kdyby to bylo opravdové, ale je to pouze účelové, stydí se zabíjení židů, ale kde jsou omluvy ostatním národům. Na internetu rychle najdu akorát omluvu vlastizrádných Čechů Němcům.


Takže k podstatě, do které se Pjakin opřel to jsou "nevinní" němečtí vojáci. Tento úder zcela překryl jakékoliv jiné případné dobré snahy. Ano němečtí vojáci trpěli, ale především slepotou ke zlu, ti co to viděli přešli na stranu dobra. Takže ten školák měl psát o nějakém Němci, který přešel na Ruskou stranu a styděl se za činy svých krajanů a jak společně Němci a Rusové bojovali proti zlu zvanému "fašismus".

Nicméně spolupráce mezi Německem a Ruskem je výhodná pro všechny a článek zcela správně označuje tento proces a snahu ho kazit a je to velmi důležité. Musí to však být učiněno na základě pravdivých informací nebo to zase při první příležitosti vykolejí a ne že se bude Němcům omlouvat. Němci nutně musejí přijmout zodpovědnost za své činy a jako národ za činy svých předků. A nevidím ani žádný větší rozpor s Pjakinem, snad jenom v odpovědnosti a vyhodnocení snažení zúčastněných okolo fondu přátelství.

Přidat nový příspěvek