Re: Re: Re: Re: Vyplata

M.C. | 04.12.2017

To, jestli samotnému Koljovi něco dali, nebo mu prostě slíbili ,,výlet na Západ" se mi jeví jako vedlejší.
Spíš se musí podrobně analyzovat celá záležitost od začátku do konce a posoudit míra vlivu jednotlivých dospělých osob na její průběh a jejich motivy.
Tak se dá rozkrýt, proč se původně dobře míněná snaha o rozvíjení styků s Německem, navazování všech možných komunikačních kanálů a bourání obrazu Ruska jako říše zla ve finále zvrhla do takovéto zhovadilosti.
Ze zjištěných skutečností následně vyvodit odpovídající opatření.

Přidat nový příspěvek