Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyplata

ТаuRus | 03.12.2017

Ještě k samotnému vystoupení. A to je i odpověď pro Heriota.
Dokud nebudu jednoznačně přesvědčen, že Nikolaj Demjančenko nebyl objektem sofistikované manipulace a vyjádřil svůj vlastní postoj (ohledně viny Rusů ve smrtí vojáka Wehrmachtu), tak nemohu na tuto věc pohlížet jinak, než "komu ten celý skandál víc prospěl"(?)
Z jeho samotného projevu mohu vyvodit 2 závěry:
- buď někdo na místě předělal ten text vystoupení a pak to dal na vědomí ruské blogosféře
- nebo ten text vznikl, jako "otrocký překlad" z němčiny a byl jen pro vnitřního diváka - Němce v Bundestagu. A "oknem Overtona" se ten text stal až po zveřejnění ho v Rusku, s komentáři a fejky od "patriotů"-blogérů.
Vysvětlení. - Existují nuance ve vnímání viny vojáků Werhmachtu ze strany Němců a Rusů. V německé společnosti se voják Wehrmachtu nepovažuje za zločince, jinak by po 2.světové museli prohlásit celý národ za zločinný, což by bylo problémem pro přežití samotného národa. Stejně se přistupovalo k vojákům Wehrmachtu v DDR - existovali fašisti a Němci, kteří sami byli obětmi fašismu a byli použití, jako palivo do té války. Ze strany SSSR se také tak přistupovalo k Němcům z DDR, že jsou to hodní Němce, ale nebyli fašisti ( v umlčení - "jen" jako vojáci plnili příkazy) a navíc, si uvědomili svoji vinu. Proto byli našimi přáteli. Stejné to bylo s Maďary, Rumuny, Bulhary, ale i Slováky a jinými socialistickými bratry.

V Rusku, je to dnes jinak. Každý, kdo vstoupil na ruské území se zbraní je nepřítel a tudíž jeho vinu není třeba dokazovat - důsledek pokusů o přepisování historie ze strany západu.
A to jsou podstatné rozdíly. Jen konstatují.

Věta, která je Koljovi vytýkaná obsahuje jednu zvláštnost:
"Zarmoutilo mě to, protože jsem uviděl hroby "невинно погибших людей" mezi kterými mnozí, kteří chtěli žít v míru a nepřáli si válku". Na této větě je vidět, že zde zasáhla cizí ruka někoho, kdo není rodilým mluvčím.. Protože v ruštině se používá buď termín "невинно убитый/zabitý" nebo "невинная жертва/oběť". Slovo "погибший" (ten, kdo zahynul) se používá bez tohoto přívlastku. Protože "погибший" může být při povodni, požáru nebo zemětřesení. A tam vinu a nevinu nikdo neřeší. Proto blogosféra tlumočila tento výraz, jako "невинно убиенный"/"nevinně zabitý". A vyvodil se závěr, že Kolja měl na myslí, že voják byl obětí Rusů.
Přitom, pro Němce, ta věta může mít jiný informační smysl, než pro Rusy. Ve smyslu viny toho, kdo vojáka do války poslal.

Takže z mého pohledu, Kolja je "лох" - snadno zmanipulovatelný naivka, který dosud nepochopil, jak přispěl k otevření "okna Overtona" a jak pomohl maření plánů Putina v Evropě..

Ale jeho vina není o nic větší, než vina blogéřů, kteří tendenčně informovali ruskou společnost, používali fejky a vhozy, a hrotili emoce. Přitom, ty blogéry a lidí za nimi nikdo neřeší. "Patrioti", jobt...

Přidat nový příspěvek