.

Cico Ciciak | 03.12.2017

Dobré by bolo exaktne zadefinovať, čo si VP-ZSSR presne predstavuje pod pojmom tzv. "biogénna" civilizácia/kultúra/spoločnosť alebo "biogénna" energia.
Či ide o spoločnosť, ktorá využíva ako energiu ľudské (napr. bicykel) a zvieracie svaly (napr. tur, kôň) ako napr. niektoré primitívne kultúry dodnes alebo otrokárske spoločnosti v staroveku, alebo sa jedná o iné ekologicky čisté druhy energie a spôsoby ich získavania (vodík, éter, pyramídy, ...).

To ale znamená, že vždy bude v spoločnosti prítomná nejaká minimálna technogénna zložka potrebná na získavanie energie a zabezpečenie ochrany Homo Sapiens pred nepriaznivými vplyvmi prírody.
Samozrejme, dokým sa nenaučíme prijímať energiu nesprostredkovane napr. z prány a pod., čo predpokladám nehrozí ani za 100 rokov. :)

A preto by bolo (zatiaľ) namieste skôr hovoriť o nutnosti vybudovať na svete rozumne/správne "namixovanú" biogénno-technogénnu spoločnost v symbióze s prírodou.

Přidat nový příspěvek