Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Prečítaj si Hox, ako vyzerajú práva občanov v krajine, kde má islam prevahu. Čo tak o tom napísať článok na levanet, ako vyzerá islam v praxi ? Ešte som nič také od teba nevidel...

Tresty za odpadlictví

V dubnu se na Portlandské státní univerzitě konalo shromáždění prezentované jako mezináboženský diskuzní panel s názvem "Proti neporozumění". Jelikož žijeme v době, kdy porozumění stejně jako neporozumění náboženství je neobyčejně časté, mohla by mít taková diskuze smysl, a to i s vědomím, že se pravděpodobně zaměří na věci, na kterých nezáleží a bude odvádět pozornost od těch, které jsou důležité, jak už tomu v případě mezináboženských setkání obvykle bývá. Ke konci průměrné akce tohoto druhu je tak většinou dosaženo obecné shody na tom, že některé stravovací zvyklosti mají některá náboženství společné, že existovaly některé historické osoby a že náboženství je odpovědí na většinu problémů našeho světa. V Portlandu se naštěstí v publiku objevili lidé, kteří z tohoto zaběhlého schématu vybočili.

Mladá žena se přihlásila a zeptala se muslimského studenta – panelisty na jeden konkrétní verš Koránu, který se zdá schvalovat zabíjení nemuslimů (mohlo jít o verše 8:12; 22:19-22; 2:191-193; 9.5; 9:29). Muslimský student odpověděl:

"Mohu vám s jistotou říct, že když Korán říká nevinný život, myslí tím nevinný život bez ohledu na víru, rasu, a jakoukoli podobnou charakteristiku."

To mělo potenciál rozvinout se v zajímavou, nebo přinejmenším zajímavě vyhýbavou odpověď. A tak mladý student Andy Ngo, který rovněž pracoval pro studentské univerzitní noviny The Vanguard, vytáhl telefon a začal nahrávat. Muslimský panelista pokračoval:

"A některé to, co zmiňujete, zabíjení nemuslimů, to (být nevěřícím) je považováno za zločin jen tehdy, pokud zákony té země, ta země je založena na právu podle Koránu – to znamená, že tam není jiné právo, než Korán. V takovém případě máte svobodnou volbu tu zemi opustit, můžete jít do jiné země, to nehodlám nějak barvit na růžovo. Takže můžete jít do jiné země, ale v muslimské zemi, v zemi založené na právu podle Koránu, bezvěrectví nebo být nevěřícím není dovoleno, takže dostanete na výběr (odejít)."

To je obdivuhodně kompletnější odpověď, než jakou obvykle v takové situaci dostanete. Všechno je to silné i teologicky. Když před pár lety mluvil o přístupu islámské víry k odpadlictví Yusuf al-Qaradawi, velká muslimská autorita, řekl, že kdyby se muslimové zbavili trestů za odpadlictví, "islám by už dnes neexistoval." To je zarážející přiznání a jedno z těch, které naznačují, že vrozená atraktivita islámu není tak velká, jak se často tvrdí.

http://www.protiproud.cz/politika/3499-zapadni-svet-neporozumeni-vuci-zabijakum-je-nasi-vinou-kdyby-nebyli-neverici-trestani-islam-by-jiz-zanikl-cenzurou-pres-blazenou-nevedomost-az-na-popraviste-pomine-doba-sebevrazedneho-ignoranstvi.htm

Přidat nový příspěvek