Re: .

Július | 03.12.2017

"vybudovať jedinú mravne-etickú, znalostnú, metodologickú (t.j. ne-dogmatickú!) a ne-davo-"elitárnu" globálnu kultúru spoločnú pre celý svet, kde je umožnené všetkým bez rozdielu na rasu, etnikum, národ a pod., t.j. každému jedincovi spoločnosti naplniť genetický/vrodený potenciál (ak chce) a sformovať Človečí typ psychiky (život jednotlivca pod "diktátom" svojho vlastného svedomia) ešte pred pubertou "

Národný socializmus si uvedomuje, genetické, biologické, fyziologické, duševné, intelektuálne, kultúrné, národnostné, etnické, náboženské, kmeňové a iné odlišnosti ľudí na tomto svete.

Uvedomuje si význam štátotvorného vačšinového národa pre fungovanie štátu, ktorý daný národ vybudoval a pokračuje ďalej.

Národný socializmus chápe, ako dopadne vačšinový národ a jeho kultúra, keď dá všetkým osobám v danom štáte úplne rovnaké práva, menšinám, roznym nepriateľským etnikám, zrovnoprávni všetky ideológie, náboženstvá.
Národný socializmus chápe, že takýto systém povedie k úpadku toho, čo daný štátotvorný národ vybudoval, daný štátotvorný národ tak časom ,ale neúprosne zanikne a predtým sa stane menšinou a sluhom a otrokom tých, ktorí boli kedysi menšinou a boli vítaní ako priatelia a dali im všetky práva.

Dokazom, že je toto pravda je pád Rímskej ríše, kvoli imigrácií otrokov, černochov a iným imigrantov a rovnako aj pád a likvidácia kultúry, náboženstva aj národov krajín, kde prišiel islam ako v bývalej Perzii, Severnej Afriky, Stredného východu, atď..

Národný socializmus chápe, že ideály KSB sú veľmi pekné na papieri a v knihách, podobne ,ako krásne tézy súčasných humanistov v Európe, ale realita povedie rovnako k tomu, k čomu kráča súčasná Európa.

Národný socializmus chápe, že cudzie menšiny sa len tak nevzdajú svojej kultúry, svojho náboženstva, čoho dokazom je práve islam a budú ho nanucovať silou všade, kde sú podĺa stupńa svojej moci.

Vedia, že vybudovať tu dokonalú spoločnosť, ako hlása KSB bude pre genetické, biologické, fyziologické, duševné, intelektuálne, kultúrné, národnostné, etnické, náboženské, kmeňové a iné odlišnosti ľudí na tomto svete v praxi úloha, ktorú nedokážu pre tieto aspekty uskutočniť.

A preto, aby zachránili svoj systém života, svoj kultúru, hodnoty ,rasu, svoje civilizačné výdobytky, na to majú národný socializmus...

Sú totiž realisti a nie utopisti, chcú vybudovať reálnu spoločnosť s reálnym spoločensko - ekonomickým systémom...

Práveže príklad spoločensko - ekonomického systému národného socializmu a úspešného v jednom štáte može byť príkladom pre iné štáty...

KSB sa proste nazdáva, že ľudia sa len tak vzdajú svojho náboženstva a prijmú HNR a egregory - utópia,

KSB razí, že ĺudia sa rodia dobrí, pričom realita je taká, že ĺudia sa rodia odlišný so sklonom k dobru a zlu a to dokonca na genetickej úrovni, pretože povaha človeka a jeho biológia je vyše 70 % genetiky a prostredia slabých 30 %...
Presne podĺa príslovia, dobrý strom rodí dobré ovocie, zlý, zlé ovocie, alebo jablko nepadne ďaleko od stromu..
Tie príslovia poukazujú na realitu a nie na utópiu.

Národný socializmus chápe, že keď černosi nedosahujú rovnaké IQ ako bieli a sú horší v testoch, že to nie je pre rasizmus bielych, ale kvoli genetike a biológií čiernych.
Národný socializmus vie, že černosi to nechcú priznať a radšej za to tajne nenávidia belochov, čoho výsledkom je aj situácia v JAR.

Jednotlivý štát, až má schopné vedenie može vybudovať národný socializmus vo svojom štáte.

Tú dokonalú spoločnosť, čo chce KSB však ani silný štát, ako Rusku nemože vybudovať, to pochopil aj Stalin, ktorý vedel, že svetová revolúcia neprebehne v celom svete ,ale začal budovať Rusko.

"ale v rámci jeho sveto-názoru toto umožňuje dosiahnuť len určitému "výnimočnému" národu na svete, (teraz) nehľadiac na to, do akej miery ideológia NS spomínané veci dokáže aj reálne zabezpečiť."

Lož, netýka sa národného socializmu ale fašizmu.Národný socializmus v čistej podobe netvrdí, že jeden národ je nadradený nad druhý, ale len to, že štátotvorný národ má právo vládnúť vo svojom štáte po svojom a odstrániť vykorisťovanie štátotvorného národa.

"(Nacizmus je vlastne sfašizovaný národný socializmus dovedený do extrému."

Nie, nacizmus je zneužite a zdeformovanie národného socializmu do fašizmu a schovávať fašizmus za národný socializmus, aby sa mohol neskor zakázať, čo sa aj stalo..

Keby bol národný socializmus produktom globálneho zákulisia nebolo by ho potrebné zdeformovať do fašizmu...

Na záver toĺko :

Nedá sa čakať, až hodíš do polievky všetky ingredencie, ktoré nájdeš povaľovať v špajzi a ladničke, bez ĺadu a skladu, že vytvoríš dokonalú a chutnú polievku...
Bude to skor niečo nekonzumovateľné.

Ale, KSB si myslí, že to možné je..Že hodíš toto všetko do polievky a vypadne ti dokonalý produkt, pretože jednotlivé ingredencie sa zladia tak, ako si to kuchár želá..Zbavia sa svojej formy, vlastností a prisposobia sa želaniu kuchára.

Přidat nový příspěvek