Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

KSB zastáva aj tézy ohĺadom otázok o Bohu.
Udáva, že správny je moslimský pohľad na Ježiša, vrátane jeho smrti.

Ako si si overil v praxi tieto názory KSB ?

Pričom KSB je údajne teória najbližšie k súčasným vedeckým poznatkom.

Tie tézy budem podrobne vysvetľovať niekde inde a nie tu, kde to možeš po čase zmazať.

Aj hlavná téza KSB je utópia.

Napíš, ako realizuješ v praxi hlavnú tézu KSB, že dostatočná časť populácie sa stane konceptuálnou a prevezme riadenie, zmení systém..

Doteraz som od vás nečítal vobec nič, ako niečo také chcete v praxi realizovať..

Je spústa argumentov, prečo je táto téza utopistická..

Přidat nový příspěvek