Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Národný socializmus nestavia nemecký národ nad ostatné, ale chce, aby nemecký národ, ako štátotvorný národ v danej krajine bol ten, kto rozhoduje ako sa má v Nemecku žiť a aby nebol menšinami, etnikami a inými skupinami vykorisťovaný. aby si vládol po svojom.
Nerieši, ako sa vládne v Anglicku, alebo inde.
Stavanie konkrétneho národa nad iné má v programe fašizmus..

Rozhodovať o náboženstve a ideológii je rovnako právo daného štátotvorného národa...
Toto právo vychádza z práva národa, ktorý založil vlastný štát a nie je povinný na svojom území štátu zrovnoprávniť alebo povoliť akúkoĺvek deštrukčnú ideológiu alebo náboženstvo.
Až toto ty požaduješ, tak si typický multikulturalista, alebo neomarxista, ktorý je vlastne multifašista a chce, aby menšiny vládli nad vačšinou a nakoniec vytvorili rovnaký bordel, ako panuje v EÚ pod vplyvom vlády neomarxistov a ich ideológie.

Přidat nový příspěvek