Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Znova si vymýšľaš rozprávky a hlúposti o mne. A že zrovna sektár ako ty, ktorý sa dávno zmýšľaním vzdialil od katolíckej viery, (ale vydáva sa údajne za katolíka) ma nepokladá za kresťana mi je, však dobre vieš, kde...

Nie si ten, kto rozhoduje o tom, ktoré pravdy katolíckej viery sú lož alebo nie.

Ja som neriešil, čosi Veličko myslel, ale čo v tom videu povedal a tam sa vyjadril jasne.

Národný socializmus bol v Nemecku deformovaný do fašizmu, ale to nie je chyba nacionálneho socializmu, ktorý nie je fašistický vo svojej podstate.
zmenili ten systém, tým, že nedovolili, aby sa realizoval hlavný bod programu a neskor HItler transformoval spoločenský systém v Nemecku do fašizmu.

Až je podĺa teba RKC pseudocirkev, tak to je tvoj sektársky pohĺad, sektárska terminológia, ktorá mńa osobne nezaujíma a ani milióny skutočných katolíkov, ktorí stále vyznávajú hlavné pravdy viery a hlavne to, že Ježiš je Bohočlovek, čo ťa riadne rozpaĺuje...Ale to je už tvoj problém, že tebe vyhovuje islamský a judaistický pohĺad na boha, ktorý neuznáva Ježiša.

Možno sa v tebe ozýva svedomie bývalého katolíka, ktorý svoju vieru opustil, kvoli svojmu sekktárskemu zmýšĺaniu a to ho núti presvedčovať každého s iným názorom na Boha o svojej "pravde".

Vo svojom svedomí si urob poriadok sám.

Tvoj problém je,že sa na RKC dívaš len z pozície organizácie tvorenej osobami, ktoré, samozrejme podliehajú chybám, ako každá ľudská organizácia. Sviatostný charakter RKC ide mimo teba, nezaujíma ťa, neuznávaš ho, rovnako ako kobisti, pre ktorých ide o skrytý satanizmus...

Ja nehľadám vo Velíčkovi dokonalosť, upozorňujem na chyby, prípadne manipulácie z jeho strany.

Moje názory sú pre teba dogmatika, tvoje sú pre mńa sektárske. Keby som napísal, prečo rozširuješ svoje sektárske názory a dogmatiku, tak, čo mi odpovieš ?
Skadiaľ možeš vedieť v otázkach Boha, že pravdu má KSB a nie učenie RKC o Bohu ?

Kedy konečne pochopíš, že KSB v otázke na Boha nemusí byť vobec bližšie k pravde, ako si namýšlaš ?

"KSB/DVTR je návod k vedeniu konštruktívneho dialógu,
ktorý je samozrejme s dogmatikom v podstate nemožný."

Tvoj problém je,že pre teba je dogmatik každý, kto uznáva hlavné pravdy viery RKC.

Tvrdiť, že KSB nešíri dogmy je rovnako forma manipulácie. Pravda je, že svoje tézy nenazýva dogmou, nakoniec sa ani oficiálne nehlási, že ide o ideológiu aj s náboženským obsahom, lenže tie tézy, ktoré o Bohu hlása majú rovnako charakter dogiem, pretože nie sú vedecky dokazateľné, ale kobisti im jednako veria a operujú sa nimi v diskusiách.
Takže z pohĺdau na Boha veríte tomu, čo o tom píšu autori KSB.

V otázka na Boha nie je KSB nič iné, ako akákoĺvek iná sekta, ktorá hlása vlastné názory na Boha a náboženstvo.

Falošný obraz Boha je podĺa mńa práve ten moslimský, ktorý prevzalo aj KSB...:-)

Udo, trocha pokory, kedy pochopíš, že nemáš hovoriť za Ježiša, nie si jeho hovorca, osobne ho nepoznáš a nemožeš vedieť, či práve vašu sektu KSB schvaľuje a je ńou nadšený...

Pripadáš mi ako typický sektár, 100 % presvedčený o svoje pravde a taký, ktorý má potrebu o nej iných presvedčovať a kto sa nedá tak toho nálepkuje a dehonestuje ako vládze. Nijak sa neodlišuješ od ĺubovoĺnehé sektára, ktorý sa vyskytol od vzniku Prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí a útočil na ňu...

Čo sa týka, prečo sem píšem som xkrát Hoxovi vysvetlil, nemám záujem sa opakovať.Přidat nový příspěvek