Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ludo | 02.12.2017

Vies rozlíśiť teóriu a ideológiu?

Viera v tvojom ponímaní je smrť, Miera je život.
Ako sme sa bavili Julo, v tomto zmysle nie si kresťan.
Aj miliarda ludi, ked sa riadi lžou, nestane sa z tej lži pravda.
Ani pri Goebbelsovi a ani za 2000 rokov.
Boh je autokrat a demokraciu má v tomto kontexte na háku.

Keby si si prečítal DVTR, tak by si vedel,
že Velićko v tejto nemeckej súvislosti myslel nacizmus a nie národný socializmus ako taký.
V Nemecku bola hranica medzi národným socializmom a nacizmom v tom období, ako vieme, veľmi "plynulá".
Ako sme sa taktiež bavili, je nacizmus formo fašizmu.
Podobne, ako zneužívanie akejkoľvek pseudoteokracie, náboźenstva, či iného stádo-"elitárneho" zriadenia.
Mimochodom i pseudoRKC všetky mnohé z týchto parametrov žiaľ spĺňa.

Vo Velićkovi, tak ako v akomkoľvek človeku nehľadaj dokonalosť.
To je tvoj syndróm prameniaci zo lži ztotožňujúcej Ježiša, alebo kohokoľvek (v prípade iných tzv. "náboźenstiev") s Bohom.

I keď má nateraz, na tomto stupni vývoja Velićko skôr v mnohom čo popisuje pravdu, resp. je bližšie pravde ako mnohí iní a nie je naškodu porozmýšľať na jeho názormi.

Vieš rozlíšiť snahu o priblíženia sa pravde, od úplnej-absolútnej pravdy(názoru na nejakú konkrétnu vec-jav-dej-proces v celom jeho kontexte) ako takej, na ktorú má právo len Boh?
Žiaden človek, pápež a ani cirkev, ako sme sa spolu aj zhodli.

Prečo vśade projektuješ svoju dogmatiku-jediný správny pohľad na vec? To je smrť. Konštruktívny dialóg v hľadaní pravdy je Život, spoznávanie Boha, približovanie sa k nemu, prekonávanie, vylepšovanie vlastných stereotypov myslenia a konania. Preto je človek tvor spoločenský.
Klincovanie dialógu citátmi z nejakej knihy a podávaním ich za absolútnu pravdu nićíš aj to, ćo je v tej knihe dobré.

KSB/DVTR je návod k vedeniu konštruktívneho dialógu,
ktorý je samozrejme s dogmatikom v podstate nemožný.
Kým si moźno trochu nenarazí v živote rypáćik a nezačne predsa len aj on ÚPRIMNE klásť otázky.

KSB/DVTR nie je náboźenská kniha.
Je religiózna v zmysle náVodu hĺadania a nachádzania kontaktu s Bohom.
Chápeš, čo majú v tomto zmysle "naboženstvo" a relígia spoloćné a v čom sa odliśujú?
Náboženstvo je imitácia relígie..relácie s Bohom,
v ktorého šikmom základe je falošný-dogmatický, nemenný obraz Boha, pričom on sa vźdy prejavuje každému osobne v svojej nekonečnej mnohorakosti.

Práve oným odvedením pozornosti ovečky na falośný obraz Boha, je vôbec možná jej manipulácia, zvedenie z cesty, zosústredenie jej obrazu na falošnú stopu a tým maximálne moźné obmedzenie jej kontaktu s pomocou Božou, s Otcom. Jej zotročenie. A potom pýcha..že ona vie a iní nie. Na tom sú postavené prakticky vśetky kulty, včítane toho tvojho.
Kašli na nás, keď nás teda asi nenávidíš a spýtaj sa úprimne Boha, nie niekým v tvojej mysli vyprojektovaného a živeného, vyfarbovaného "Krista"..chudák Ježiś, ako sa musí v hrobe obracať, nad tým, ako ho zneužili, včítane teba, źe si sa tým nechal zblbnúť. Samozrejme, ak nešiel priamo k Otcovi, bo i také v dejinách neraz býva..

Přidat nový příspěvek