Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Nemecký režim pred pádom SA a odstránení hlavných vodcov národného socializmu sa snažil vytvoriť režim, spoločensko - ekonomický systém, v prospech štátotvorného národa, ktorým tam bol nemecký národ a odstrániť vykorisťovanie nemeckého národa.
Je to právo každého štátotvorného národa a nemá to nič spoločné s podstatou toho, čo predstavoval fašizmus alebo hitlerizmus v III ríše.

Přidat nový příspěvek