Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

KSB je ideológia, ktorú ty pokladáš za teóriu. A, samozrejme, uznávaš tézy tam napísané. A to z toho dovodu, že sa nazdávaš, že ich chápeš správne.

Si na tom podobne ako ten rozviedčik, ako vysvetľoval Rakovský v tých protokoloch, keď s ním debatoval na výsluchu o marxizme..
Podstata a hlavné ciele KSB ti unikajú.

Kresťan, až používa kresťanský terminologický aparát, tak každý kto ho počúva vie, že je kresťanom a jeho názory berie už pozície, že sú to kresťanské názory a kresťanstvo je o VIERE a nie o vedeckých dokazoch.
A kto nie je kresťan, tak kresťanské názory a termíny nemusí brať vážne. Pretože vie, že sú o viere.

Až Veličko používa terminologický aparát KSB, tak ľudia vedia, že stojí za KSB a KSB je údajne teória najbližšie k súčasným vedeckým a spoločenským poznatkom.
Takže jeho názory na videu sa neberú z pozície VIERY, ale z pozície, že by mal mať objektívnu PRAVDU v terminologickom aparáte, pretože termíny, ako fašizmus, nacizmus, národný socializmus nie sú otázkou VIERY, ale spoločenskými termínmi, a to jasne definovanými a vysvetlenými.

Takže, až je pre Velička národný socliazmus len fašizmus, na základe pojmového aparátu KSB, tak zavádza ľudí , ktorí nepoznajú KSB, ale pritom veria tomu, že je to teória najbližšie k pravde a súčasnej vede...

"Nazval jsi Velička manipulátorem proto, že chápe některé pojmy jinak než ty, to je fakt, nikoliv dehonestace."

Omyl, to je tvoj konštrukt, nazval som ho manipulátorom z konkrétnych dovodov, ktoré som už napísal a opakovať sa nebudem.

Přidat nový příspěvek