Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

To, že sú pre mňa určité úrovne chápania nedostupné je niečo, čo nemáš ako dokázať na konkrétnom prípade. Až neuznávam vo všetkom učenie KSB, to neznamená a nepoukazuje na nedostupné chápanie mojej osoby.
Až Veličko vysvetľuje niečo z pozície KSB a zamieňa si fašizmus s národným socializmom preto, že podĺa neho a chápania KSB nutne je národný socializmus tiež fašizmom, tak z pozície chápania KSB a jeho akceptovania nemanipuluje, z pozície človeka, ktorý neuznáva chápanie národného socializmu zo strany KSB už manipuluje.
Otázkou je, či je národný socializmus fašistický, alebo nie.
V skutočnosti nie je i keď v dnešnej dobe neomarxizmu, už je tak označovaný.
A rozhodne,v čom sa Veličko mýli, alebo manipuluje, alebo zámerne klame je ten fakt,že tvrdí, že proti ZSSR stál národný socializmus Nemecka, to nie je pravda, nestál, stál fašistický režim označovaný ako Hitlerov režim alebo hitlerizmus, nešlo o národný socializmus, ten totiž ani nemá v programe agresiu proti iným štátom...
A národný socializmus sa ani v Nemecku nezavršil. Po získaní moci Hitlera bol zmenený na fašizmus - hitlerizmus.

"Tvoje argumentace je založená na tom, že každý, kdo si myslí něco jiného než ty nebo chápe nějaké pojmy lépe, je manipulátor. Ve skutečnosti jsi manipulátor ty sám."

Len tvoje nepochopenie a klasické dehonestovasnie mojej osoby, čo robíš už pravidelne..Přidat nový příspěvek